Welcome澳洲幸运10为梦而年轻!

澳洲幸运10 > 职位搜索
职位搜索
  • 应聘职位 职位性质 工作地点
  • 工作经验 职位待遇 职位发布时间 专业要求
  • 学历要求 性别 年龄 自定义关键字
您本次搜索的范围:
序号 招聘职位 公司名称 工作地点 学历要求 工作经验 性别 待遇 发布时间 截止时间
1
海南省海口市 
大专  不限 3000-5000  2019-08-27 2019-10-22
2
海南省海口市 
本科  不限 5000-10000  2019-08-27 2019-10-22
3
海南省海口市 
中专  不限 3000-5000  2019-08-27 2019-10-22
4
海南省三亚市 
中专  不限 3000-5000  2019-08-27 2019-10-22
5
海南省海口市 
中专  不限 3000-5000  2019-08-27 2019-10-22
6
海南省儋州市 
中专  不限 3000-5000  2019-08-27 2019-10-22
7
海南省万宁市 
中专  不限 3000-5000  2019-08-27 2019-10-22
8
海南省东方市 
中专  不限 3000-5000  2019-08-27 2019-10-22
9
海南省万宁市 
大专  两年以上 不限   2019-08-27 2019-10-14
10
QC  
海南省万宁市 
中专  一年以上 不限   2019-08-27 2019-10-14
11
海南省海口市 
大专  两年以上 不限 3000-5000  2019-08-27 2019-10-01
12
海南省万宁市 
中技  两年以上   2019-08-27 2019-10-11
13
海南省海口市 
中专  未满一年   2019-08-27 2019-10-08
14
海南省海口市 
中专  一年以上 不限 3000-5000  2019-08-27 2019-12-17
15
 
中专  一年以上 不限 3000-5000  2019-08-27 2019-12-17
16
海南省洋浦经济开发区 
中专  3000-5000  2019-08-27 2019-08-31
17
海南省海口市 
高中  一年以上 不限 3000-5000  2019-08-27 2019-08-27
18
海南省海口市 
中专  实习生 3000-5000  2019-08-27 2019-10-25
19
海南省海口市 
初中  不限 1000-3000  2019-08-27 2019-10-25
20
海南省海口市 
无  不限   2019-08-27 2019-10-25
共有11634条记录